EĞİTMEN Ezgi Duran

EZGİ DURAN

Deneyim: 4 Yıl

4 yıllık Spor Yöneticiliği. Ladder Barrel Pilates,Chair Pilates

EĞİTİM BRANŞLARI

  • Reformer Pilates
  • Cadillac Pilates
  • Matwork Pilates
  • Ladder Barrel Pilates
  • Chair Pilates
  • Hamile Pilatesi
  • Fitness